Podmínky pro zasílání novinek

Multi-Contact rozesílá nepravidelné newslettery a další e-maily s informacemi o produktech, službách, veletrzích a dalších akcích. Pro lepší zacílení našich sdělení v souladu se zájmy příjemců analyzujeme mimo jiné kliknutí a cookies na našich webových stránkách a v newsletterech.

Vyhodnocování a zpracování těchto informací je plně automatizováno. Žádný ze zaměstnanců Stäubli nemá přístup k jednotlivým konkrétním datum.

Náš newsletter obdrží pouze ti, kdo o něj výlučně projevili zájem. Abychom toto zajistili, využíváme tzv. metody dvojího potvrzení (double opt-in), kdy po odeslání prvotní registrace obdrží zájemce e-mail a musí ho ještě jednou potvrdit, aby jeho registrace k odběru newsletteru byla aktivována.

Odběr newsletteru může být jednoduše zrušen pomocí kliknutí na odkaz “Odhlášení”, který najdete v každém newsletteru. Rozesílání e-mailů pro Stäubli zajišťuje smluvní partner. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů jsou veškerá data shromažďovaná pro rozesílání e-mailů (např. e-mailová adresa a osobní informace jako je titul, jméno, příjmení, jazyk a chování uživatele na stránkách) pro tyto účely předávány smluvnímu partnerovi. Náš smluvní partner sídlí v Německu a podléhá německé legislative. Žádná data nebudou smluvním partnerem předána třetím stranám.

Multi-Contact nepřeprodává ani nesdílí přihlášené odběratele nebo kontakty na zákazníky žádným třetím stranám.